home

KUSH ËSHTË MEDPRODUS?

Në një ambient të këndshëm dhe me një staf të kualifikuar qendra për ndërmjetësim dhe punësim “MEDPRODUS” ofron mundësi aftësimi dhe parapërgatitje dhe pastaj punësim në shtetin Gjerman.

Me një staf profesionistësh dhe me një përkushtim në punë, qendra MEDPRODUS

ofron një ambient bashkohorë studimi me salla moderne për parapërgatitje për tregun e punës në gjermani

Gjithçka që i duhet një qendre profesionale për punësim: Trajnim, parapërgatitje, gjetje të punës dhe përkujdesje gjatë tërë kohës para dhe pasi të keni shkuar atje.

Të gjitha këto vetëm në MEDPRODUS. Andaj edhe sllogani yne është: PËR NJË TË ARDHME TË SIGURT NË SHTETIN GJERMAN

Gjermania kërkon punëtorë shëndetësorë dhe Kosova ka shumë të tillë që kanë këtë profesion, por që janë pa punë. Pas një periudhe aftësim profesional te ne, ju do jeni i punësuar në spitalet gjermane.

SHËNDETËSI

• Mjekë (të gjitha profilet)
• Infermieri
(motër medicinale, teknik medicinal)
• Asistent i kujdesit social-shëndetësor
(Ndihmës/e për persona të moshuar) etj

 

per ne citylight