Mjeku konkursKONKURS PUNE NË GJERMANI: MJEK I PËRGJITHSHËM (INTERNIST)
Vendi: SACHSEN- Gjermani

Kushtet:
Gjuha C1.

Për më shumë informata na kontaktoni në 045 177166 apo duke i plotësuar njërën nga Kontakt format në webfaqe