medprodus48MEDPRODUS në kuadër të zgjerimit të kapaciteteve për profesione tjera për punësim në Gjermani tash e tutje ofron edhe punësime tjera profesionale në fushën e inxhiniersië të pothuajse të të gjitha llojeve

#Apliko për #Inxhinier i #Ndërtimtarise i diplomuar

#apliko#online për #punësim në #Gjermani

Për më shumë informata na kontaktoni në 045 177166 | 049 699 222 apo në rrjetet sociale facebook dhe instagram si dhe në webfaqen tonë: www.medprodus.com#medprodus