aSISTEN KIRUGJIE okKONKURS PUNE NË GJERMANI: ASISTENT-E KIRURGJIE.Kushtet:
Gjuha B1. Për më shumë informata na kontaktoni në 045 177166 apo duke i plotësuar njërën nga Kontakt format në webfaqe