MAMI 12 VENDEKONKURS PUNE NË GJERMANI: 12 MAMI (Infermiere ndihmëse në lindje).

Na thirrni në numrat tanë 045177 166 dhe 049 699 222

Apo edhe duke e plotësuar kontaktformën më poshtë