mami Nordrhein WestfalenKONKURS PUNE NË GJERMANI: 4 MAMI (Infermiere ndihmëse në lindje).

Për më shumë informata na kontaktoni në 045 177166 apo duke i plotësuar njërën nga Kontakt format në webfaqe